mansli

Consentiment informat

Consentiment informat

ADULT

El sota signant té ple  coneixement de les condiciones de l’activitat a la que s’inscriu i de l’ús de les instal·lacions del rocòdrom i de la resta d’usos de la sala. En concret, afirma tenir coneixements sobre els seus requisits i d’haver sigut informat per SALA D’ESCALADA BATEC, en concret el sota signant assumeix plenament que:

1.- La pràctica de l’esport en general, i dels esports que es practiquen a la nostra sala en particular, contemplats dins de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya comporten una sèrie de riscs previsibles, que han de ser coneguts i acceptats per a qui voluntàriament desenvolupa aquestes activitats.

2.- En matèria dels esports que es practiquen a la sala, escalada en corda i boulder, la idea del risc d’accidents de gravetat va implícita en els mateixos i, per tant, qui es dedica al seu exercici els assumeix personalment. L’usuari ha de preveure sempre la possibilitat d’accidents i de necessitar ajuda, evitant les actuacions de risc pròpies o les que posin en perill a tercers.

3.-El sota signant s’obliga a posar en coneixement de la organització, per escrit, sobre qualsevol problema físic o psíquic del que tingui coneixement abans de l’activitat i que pugui afectar a la seva seguretat.

4.- El sota signant ha de retirar-se sense cap limitació prèviament a l’inici de l’activitat si la mateixa sobrepassa els seus límits personals. L’usuari ha estat informat de l’ús de la instal·lació i dels mecanismes posats a la seva disposició per SALA D’ESCALADA BATEC.

5.- Per la present, admet i declara en plena validesa legal que només realitzarà activitats per a les que estigui capacitat i de les que té experiència, sense sobrepassar els seus límits personals; que utilitzarà els equips de protecció individual propis i adequats, amb diligència i personalment, sense descarregar la responsabilitat de l’ús i manteniment a tercers.

6.- A seguir totes les normes i condicions especificades per SALA D’ESCALADA BATEC, així com el seu personal i monitors en relació a l’ús de les instal·lacions.

7.- A pagar les tarifes corresponents per a accedir a les instal·lacions de SALA BATEC.

8.-El sota signant coneix i accepta el risc inherent que suposa accedir a les instal·lacions, tot i seguir totes les normes i protocols legals sanitaris, respecte a la situació actual de pandèmia per Covid-19.

PROTECCIÓ DE DADES

La inscripció en l’activitat present implica formar part d’una base de dades titularitat de sala d’escalada Batec, SL, per tant, el sota signant accepta que, de conformitat amb la normativa de Protecció de Dades, autoritza a que les dades que ens facilita sigui introduïts en un fitxers de titularitat de SALA D’ESCALADA BATEC S.L. Aquestes dades seran utilitzades per a enviar-li informació particular sobre la present activitat i en general sobre els serveis, promocions i activitats relacionades amb la mateixa. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix, s’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i suspensió de les seves dades i els de limitació i oposició del seu tractament dirigint-se a SALA D’ESCALADA BATEC S.L., CARRER PENEDES,10 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS (BCN) o info@salabatec.com i el de reclamació a www.aepd.es

ADULT I MENOR

El sota signant té ple coneixement de les condiciones de l’activitat a la que s’inscriu i de l’ús de les instal·lacions del rocòdrom i de la resta d’usos de la sala.

A més, en la seva condició de pare/mare/tutor del menor les dades del qual s’incorporaran més endavant, senyal tenir capacitat per a autoritzar la participació del menor en les activitats desenvolupades per al centre i l’autoritza per a que participi en les activitats de SALA BATEC, afirmant tenir coneixement de tots els requisits i condicions per a poder desenvolupar les activitats i haver estat informat per els responsables de SALA D’ESCALADA BATEC, assumint el risc inherent a l’activitat.

Així, el sota signant assumeix plenament que:

1.- La pràctica de l’esport en general, i dels esports que es practiquen a la nostra sala en particular, contemplats dins de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya comporten una sèrie de riscs previsibles, que han de ser coneguts i acceptats per a qui voluntàriament desenvolupa aquestes activitats.

2.- En matèria dels esports que es practiquen a la sala, escalada en corda i boulder, la idea del risc d’accidents de gravetat va implícita en els mateixos i, per tant, qui es dedica al seu exercici els assumeix personalment. L’usuari ha de preveure sempre la possibilitat d’accidents i de necessitar ajuda, evitant les actuacions de risc pròpies o les que posin en perill a tercers.

3.-El sota signant s’obliga a posar en coneixement de la organització, per escrit, sobre qualsevol problema físic o psíquic del que tingui coneixement abans de l’activitat i que pugui afectar a la seva seguretat.

4.- El sota signant ha de retirar-se sense cap limitació prèviament a l’inici de l’activitat si la mateixa sobrepassa els seus límits personals. L’usuari ha estat informat de l’ús de la instal·lació i dels mecanismes posats a la seva disposició per SALA D’ESCALADA BATEC.

5.- Per la present, admet i declara en plena validesa legal que només realitzarà activitats per a les que estigui capacitat i de les que té experiència, sense sobrepassar els seus límits personals; que utilitzarà els equips de protecció individual propis i adequats, amb diligència i personalment, sense descarregar la responsabilitat de l’ús i manteniment a tercers.

6.- A seguir totes les normes i condicions especificades per SALA D’ESCALADA BATEC, així com el seu personal i monitors en relació a l’ús de les instal·lacions.

7.- A pagar les tarifes corresponents per a accedir a les instal·lacions de SALA D’ESCALADA BATEC S.L.

8.-El sota signant coneix i accepta el risc inherent que suposa accedir a les instal·lacions, tot i seguir totes les normes i protocols legals sanitaris, respecte a la situació actual de pandèmia per Covid-19.

PROTECCIÓ DE DADES

La inscripció en l’activitat present implica formar part d’una base de dades titularitat de SALA D’ESCALADA BATEC S.L., per tant, el sota signant accepta que, de conformitat amb la normativa de Protecció de Dades, autoritza a que les dades que ens facilita sigui introduïts en un fitxers de titularitat de SALA D’ESCALADA BATEC. Aquestes dades seran utilitzades per a enviar-li informació particular sobre la present activitat i en general sobre els serveis, promocions i activitats relacionades amb la mateixa. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix, s’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i suspensió de les seves dades i els de limitació i oposició del seu tractament dirigint-se a SALA D’ESCALADA BATEC S.L en CARRER PENEDES ,10 08192 SANT QUIRZE DEL VALLES (BCN) o al correu electronic info@salabatec.com